GROEPEN & FEESTEN

Voor al uw feesten en vieringen kan u in Grand-Café Brasserie Brasseur terecht, o.a. communie en lentefeest, doopfeest, koffietafels, verjaardagen, babyborrel, bruiloft, pensioen,...

Vanaf 20 deelnemers wordt vooraf een reservatiecontract ondertekend door beide partijen en een voorschot van 20€ per deelnemer betaald als bewijs van reservatie. 
Formule en prijs worden op voorhand afgesproken.

RESERVATIEVOORWAARDEN

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke telefonische/schriftelijke of elektronische reservatie in Grand-Café Brasserie Brasseur te Zwijndrecht.

Definities:
a) Grand-Café Brasserie Brasseur (verder: GCBB): is de persoon handelend in opdracht van de bvba PeVaCa, uitbater van GCBB.
b) Opdrachtgever: is de persoon/onderneming die de reservatie heeft aangevraagd en besproken met GCBB.
c) Reservatie: het telefonisch/schriftelijk of elektronisch afgesproken gebeuren, alle vermelde details inbegrepen
d) Reservatiecontract: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en GCBB voor bijzondere gebeurtenissen. 

Voorschot: voor elke reservatie vanaf 20 personen is een contant voorschot van 20€ per persoon verschuldigd. Deze som blijft verworven en worden niet verrekend met eventuele andere reservaties.

Aantal personen: Voor reservaties kan het juiste aantal personen tot 48u op voorhand gewijzigd worden. Bij niet naleving van deze afspraak kan het voorschot voor de ontbrekende personen mee in rekening gebracht worden.
Bij een reservatiecontract wordt wijziging van het aantal personen toegestaan uiterlijk tot 1 week voor het evenement en mag hooguit 10% in min verschillen met het overeengekomen benaderend aantal. Bij niet naleving van deze afspraak blijven de integrale kosten van het reservatiecontract verschuldigd.

Afspraak gemist (no-show):  Bij het niet-verschijnen na reservatie blijft het voorschot in elk geval verworven of alsnog verschuldigd.

Annulatie: Het annuleren van een reservatiecontract moet minstens één maand op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bijvoorbeeld via e-mail of brief en voor akkoord bevestigd worden door GCBB. De voorschotten blijven in elk geval verworven of verschuldigd. Indien de termijn voor annulatie niet wordt gerespekteerd kunnen de volledige kosten van het reservatiecontract worden aangerekend.

Indien de afgelasting gebeurt door GCBB zonder enige reden, zullen de reeds betaalde voorschotten worden terugbetaald. Dit is de enige door GCBB verschuldigde vorm van schadevergoeding.

Einde